Napište námO nás / co děláme

BOZP

 • vypracování, přepracování, údržba povinné dokumentace BOZP
 • identifikace a vyhodnocení rizik práce
 • stanovení bezpečnostních opatření
 • šetření, evidence, hlášení pracovních úrazů
 • kontroly pracovišť, strojů, zařízení z hlediska BOZP
 • zastupování klientů při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP

Referentské zkoušky

 • školení zaměstnanců-řidičů používajících ke služebním účelům soukromá i služební vozidla

Školení

 • zpracování systému školení ve firmě
 • vypracování osnov školení
 • školení vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnanců v BOZP
 • zajištění odborných školení: obsluha vysokozdvižné plošiny, práce ve výškách /horolezecká technika /, vstřelovací technika, lešenářská technika, jeřábník /všechny druhy jeřábů včetně autojeřábů/, vazači, motorové pily /řetězové/, elektrikáři – vyhl.58/78 Sb., strojníci stavebních strojů /všechny stroje/, motorové vozíky, svářeči

Požární ochrana

 • vypracování dokumentace podle § 15
 • vedení potřebné základní dokumentace v oblasti PO
 • začlenění do kategorie činností
 • kontroly pracovišť z hlediska zajištění PO
 • odborná příprava členů požárních hlídek
 • revize, opravy, prodej, montáž a likvidace hasícího zařízení
 • školení zaměstnanců a preventistů PO
 • zastupování klientů při kontrolách PO

Ochranné pracovní pomůcky a potřeby k zajištění BOZP

 • zpracování firemní směrnice pro poskytování OOPP na základě zhodnocení rizik
 • lékárničky včetně jejich vybavení
 • altesty a elektronické detektory alkoholu
 • bezpečnostní tabulky a bezpečnostní značky